Maastricht

Geschiedenis van Maastricht

Maastricht kent een lange en interessante geschiedenis.

De geschiedenis van Maastricht begint toen de Romeinen een nederzetting bouwden, nabij een doorwaadbare plaats in de rivier. De naam is afgeleid van Mosae Trajectum, de plek waar men de Maas kon oversteken. Deze nederzetting groeide uit tot een ommuurd castellum.Van ca 380 tot 722 is Maastricht de zetel van de bisschoppen. St. Servaas, gestorven in 384 was de eerste en St. Hubertus was de laatste. Deze verplaatste de bisschopszetel naar Luik, maar hij bleef zijn rechten in de stad behouden. In 1202 wordt Maastricht beleend aan de Hertog van Brabant en zo ontstaat de 'Tweeherigheid'. De rechten van beiden worden in zgn. 'Alde Caerte' vastgelegd (1284) en deze situatie duurt tot 1795. In 1229 krijgt Maastricht een stenen omwalling. Al spoedig blijkt de stad te klein en in het begin van de 14e eeuw wordt met de bouw van een nieuwe omwalling begonnen. Maastricht heeft vele belegeringen moeten doorstaan; juist vanwege de Maasovergang was het een strategisch belangrijke stad. Hollanders, Spanjaarden en Fransen hebben vaker met hun legers voor de stadspoorten gestaan. 

In 1795 nemen de bezetters vrij radicale maatregelen: Maastricht wordt de hoofdstad van een Franse provincie: nl. het 'Departement de la Meuse Inférieur' (Departement van de Nedermaas). Na de val van Napoleon vormen België en Nederland een koninkrijk onder Koning Willem I. Na een negen jaar durende strijd (1830-1839) vindt er een deling plaats. Mede door toedoen van Genëraal Dibbets blijft Maastricht een Nederlandse stad. In 1867 wordt Maastricht als vestingstad opgeheven.