Londen

Geschiedenis van Londen

Londen kent een lange en interessante geschiedenis.

Geschiedenis van Londen

De eeuwenoude historie van Londen

Londen is gesticht in het jaar 43 na Christus. De stad heette toen Londinium onder de Romeinse keizer Claudius. De stad bevond zich op de noordkant van de Theems. In 61 werd de stad verwoest door Boudicca. Zij was een Keltische koningin. Na deze verwoesting bloeide de stad op. In de 2de eeuw had de stad bijna 30.000 inwoners. De stad was ook veruit de grootste stad van Romeinse provincie Brittannia. Toen de Romeinen de stad verlieten was het snel gedaan met de stad.

Londen na de 9de eeuw

Onder koning Alfred de Grote kwam de stad opnieuw tot bloei. Na de Slag bij Hastings kwam Willem de Veroveraar in Londen en sloot daarmee een verdrag. De stad telde toen alweer 17.000 inwoners. Het ging voortreffelijk met de stad en zo werden er privileges en vrijheden gekocht. De macht kwam in handen van rijke kooplieden. Er was zoveel zelfbestuur dat er geen ambtenaar meer toegang had. Zelfs de koning niet, alleen na toestemming. Ook buitenlandse handelaren kwamen naar Londen, vooral uit Italië. In de Rozenoorlog bleef Londen neutraal en ook dat leverde weer privileges op.

Na de 14de eeuw

In de 14de eeuw was de stad met ruim 50.000 inwoners veruit de grootste stad van het land. Na enkele pestepidemieën zakte natuurlijk het aantal inwoners. Toch was er snel herstel. Omstreeks 1550 had de stad een geweldig aantal inwoners, meer dan 100.000. Dat was voor die tijd een gigantisch aantal. In 1600 zou het doorgroeien naar 200.000. Het behoorde in die tijd tot de top vijf van de grootste steden van Europa. Rond 1665 woonden er bijna 460.000 mensen in de stad maar dat werd snel minder. Eerst kwam er een pestepidemie, later een vreselijke grote brand. Totaal heeft dit wel 100.000 mensenlevens gekost. Ook vielen er vele doden door de oorlog met Nederland.

Na de brand en epidemie

Er werden vele woningen en kerken gebouwd. De bevolking nam weer snel toe. In de 18de eeuw werd Londen de meest welvarende stad van Europa; het streefde zelfs Amsterdam voorbij. Het werd de stad van de economie en van de politiek.

Londen tijdens Tweede Wereldoorlog

Tijdens de vele bombardementen door Duitsland vielen er ook vele doden. Ruim 35.000. Maar Engeland, en ook Londen, gaven niet op. In 1944 hielden de bombardementen op. Er moest weer eens veel gebouwd worden. Kleine dorpjes en stadjes gingen over in de stad. Londen dijde alle kanten uit.