Kathedraal - Kerken

Kathedraal

Een kathedraal behoort nog niet thuis tot de grootste kerken die er bestaan. Een kathedraal is makkelijk te herkennen aan twee hoge kerktorens. In een kathedraal zetelt de bisschop. Een ander woord voor een kathedraal is ook wel een 'Dom'. In de orthodoxe Kerk noemt men de bisschoppelijke kerk metropool. In Nederland kent men diverse kathedralen maar in Italië zijn het er veel meer. Alleen noemt men het hier vaak een dom of duomo.

 De grootste kathedraal die men kent staat in Keulen. Deze gigantische kathedraal symboliseert de stad. In Nederland staat de grootste kathedraal in Utrecht namelijk de Domtoren die 112 meter hoog is. Er is nog een grote kathedraal in opkomst, of is het een basiliek? In Barcelona bouwt men aan de Sagrada Familia. Dit zou bij voltooiing een basiliek kunnen zijn. Aan sommige kerken kun je zien dat het wel de bedoeling was om er een kathedraal te bouwen zoals in Antwerpen. Er is één klokkentoren af, de twee moest nog gebouwd worden maar door een te kleine begroting van het Antwerpse stadsbestuur kon deze helaas niet gefinancierd worden.