Kanaal - Overige

Kanaal

Een kanaal is in tegendeel tot een rivier een kunstmatig aangelegde waterweg. Deze “kanalen” worden aangelegd om de infrastructuur te verbeteren voor schepen. Als een kanaal naast een onbevaarbaar gedeelte van een rivier spreekt men van een lateraal kanaal. Als kanalen water aanvoeren (ook wel irrigatie genoemd) noemt men het voedingskanalen, als ze het water juist afvoeren (ook wel drainage genoemd) noemt men het afleidingskanalen.