Gotieke Bouwstijl - Neo-Bouwstijlen

Gotieke Bouwstijl

De Gotiek bouwstijl komt uit de jaren 1140, het is gebruikt tot ongeveer 1500. Men vindt vele Gotiek bouwkunst in kerken. De Gotieke bouwkunst is volgens vele mensen de opvolger van de Romeinse stijl. De belangrijkste eigenschappen van de gotiek zijn de drang naar verticaliteit en naar licht. Dat licht komt uit de hoge vensters die de Romeinen aanbrengen in gebouwen. De kenmerken van de Gotieke bouwstijl zijn als volgt:

-    Glazen ramen
-    Spitsbogen
-    Roosvensters
-    Spatkrachten

De naam 'Gotiek' komt uit het Duitse rijk, het heet in Duitsland 'Goten'. Pas in de 16e eeuw is dit bekend gemaakt. Je kunt Gotiek ook onderverdelen in de volgende perioden:

  • Vroeggotiek: Rond de 1140-1200
  • Hooggotiek of Rayonnante gotiek ook Middengotiek genoemd: Rond de 1200-1300
  • Internationale gotiek: Tussen de 1300-1450
  • Flamboyante gotiek of Laatgotiek: van 1300 tot het einde van Gotiek in 1500


Een goed voorbeeld van Gotiek is de Notre Dame in Parijs. Het bevat typische glazen ramen en aan de onderkant spitsbogen.