Gent

Geschiedenis van Gent

Gent kent een lange en interessante geschiedenis.

Geschiedenis van Gent

Gent is een relatief oude stad. Het werd namelijk in de Keltische tijd gesticht door twee grootheden; Sint Baafs en Sint Pieters. In de 7e eeuw begon Gent een echte stad te worden met diverse woningen en handelsposten. In de 13de eeuw telde de stad rond de 60 000 inwoners. In het jaar 1580 werd er een universiteit geopend. Deze was erg populair en veel inwoners volgden er een opleiding. De welvaart nam toe en maakte Gent zoals het er nu ook bij ligt.

Door het global-shift van de industriële revolutie, waarbij de Engelse fabrieken werden verplaatst naar het vaste land kwam Gent ook in aanraking met de modernisatie. De stad werd volgebouwd met fabrieken waarvan er nu nog veel buiten het historische stadscentrum staan. Gent was in die tijd met name populair als het ging om de textiel er waren diverse markten bijgekomen. Wat een ander opvallend gezicht is dat men een kanaal groef van Terneuzen naar Gent. De kanaal is tot stand gekomen doordat er goederen vervoerd moesten worden over de zee. Aangezien de Nederlandse plaats Terneuzen op ongeveer 20 a 30 kilometer van Gent is verwijderd kon men makkelijk een kanaal aanleggen. Hierdoor konden dus buitenlandse schepen handel voeren met Gent.

In de Tweede Wereldoorlog had Gent het erg te leiden onder de bombardementen. Veel historische gebouwen vielen in het as. Rond de jaren ´50 zijn er gehele nieuwe projecten opgezet die ervoor zorgde dat de stad er weer verzorgd en mooi uit komt te zien.