Gebouw

Muntschouwburg

Leopoldstraat 23, Brussel Gebouwen demunt.be 1700

De Muntschouwburg in Brussel is een concertzaal voor opera, ballet en klassieke muziek. De huidige Muntschouwburg is niet de eerste zaal met deze naam; die werd in 1700 geopend op de plaats waar voorheen een muntslagerij stond, vandaar de naam “De Munte”.

De architecten waren Paolo en Pietro Bezzi. In het begin van de negentiende eeuw bouwden de Franse machthebbers een nieuw theater achter de eerste, bouwvallig geworden, schouwburg.

Architect was de Fransman Louis-Emmanuel Aimé Damesme. Na de val van Napoleon, werd het gebouw door het nieuwe bewind gewoon afgewerkt. Deze schouwburg werd in 1819 ingehuldigd.