Gebouw

Stadhuis Brugge

Burg 12, Brugge Gebouwen
Stadhuis Brugge

Mooi stadhuis midden op de Grote Markt

Brugge kent een schitterend stadhuis, gelegen aan de Burg. Sinds 1280, toen de Belfort afbrandde, verplaatste het Brugse bestuur het stadhuis naar dit gebouw. De gevangenis, die het voorheen was, werd neit meer gebruiklt.  Het stadhuis is één van de oudste gebouwen van Belgie. Het is zelfs het eerste monumentale raadhuis van Vlaanderen en Brabant.De voorgevel van natuurstenen heeft Belgische architecten enorm geinspireerd. Deze voorgevelen zijn namelijk elders in eht land ook goed zichtbaar.

Veel beelden die op de voorgevel staan zijn tijdens de Franse Revolutie vernietigd. Later zijn deze weer opgebouwd. In 1877 heeft ook een brand gewoed in het stadhuis. Het heeft toen met name het interieur beschadigd. Men heeft toen de kleine en grotescheepszaal bijeen gevoegd. Vandaag de dag wordt dat ook wel de ‘grotische zaal’ genoemd. In die zaal zijn schitterende 19de-eeuwse muurschilderijen te bewonderen. De geschilderde figuren nemen je mee naar het glorierijke verleden van Brugge. De eeuwige machtsstrijd tussen het stadsbestuur, de vorsten en de Bruggelingen wordt belicht vanuit het thema ‘Burgers en bestuur’.

Het stadhuis kun je ook bezoeken. Zie rechts voor meer informatie over de openingstijden.